Phần mềm quản lý chành xe, vận tải viết theo yêu cầu

#1
Phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành xe Mekong Soft ra đời nhằm giúp nhà quản lý kinh doanh đơn giản hóa công việc quản lý. Phần mềm tích hợp đầy đủ các tính năng và chức năng liên quan đến vận tải, giao nhận hàng hóa... Quản lý thông tin chi tiết từ lúc gửi đi cho đến điểm giao hàng cuối cùng.

Giao diện tính năng phần mềm quản lý chành xe, vận tải Mekong soft

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FXIbEJAqtrDEKw7M3TmghN7c5B9KWTuTsfkBomnYUBanr6-js000Tz0SAWLLZsFuTC6k2X-8MlBl-hRt3fCYEIZs5XLkQXckbvtmJuojf-bgwy6XRNxMKJIg_CBDnGu8J-d-o_iHA&hash=805768f84448067b63b1e1dc24b901a5

Thiết lập thông tin - Phân quyền sử dụng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FKyLTv8WIcPS1nS5iL1J_GTzNC2i046s-wn5Q8zmT7XH_xguutT7lahP1b45fs-VhbsFBmbJrWy3hMXm-JkK1D1i76Yt8N302C3QtCZemmUFBxBd7bem9t5Fo0a4rSlJtJ2yUranE&hash=35678efbb84465e647bea7f49bd798fa

Quản lý danh sách phiếu nhận hàng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2Fm5e8fRjYB-awGGfFhC7Re1ho0be9fu8Up-5QIX1Z-gh0BHs9fGUzHwSOVITxEN56IfQrtSqX48hm7ZONUxuXQ4l3uVi3rs3-VhcwjwOupR3mszV8YMGj56ZYGsVjes-H7IY_Ll3q&hash=bf936887e1d870bf5ee34502f121c85e

Quản lý phiếu giao hàng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fv8M60F6Ozs6eaZ_JWxCtg0OfiLJRo-GPsJiUFB5sldT0_0Vz1qhj_TmHIGaViN7vjVjpRXH2oRGZHmel8CNW-QtnGz2KnAmWIilTK0Qim6nLkfo9Bb8Pz8WL07f1vY5QFPWt5IzR&hash=e2c64fa69811a8e923d2c050787c1b62

Chi tiết thu chi tồn quỹ​
Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành xe của Mekong Soft, liên hệ ngay để được tư vấn và demo sản phẩm: 1900571232
 
Top